חוברת פעילויות וחוגים | החברה למרכזים קהילתיים עכו 2018-2019 תשע"ט 

 

 לחוברת חוגים נגישה נא ללחוץ כאן 

לחוברת חוגים לא נגישה נא ללחוץ כאן