חוברת פעילויות וחוגים | החברה למרכזים קהילתיים עכו 2017-2018 תשע"ח

 לחוברת חוגים נגישה נא ללחוץ כאן 

לחוברת חוגים לא נגישה נא ללחוץ כאן