הורים יקרים,

חוג לכל ילד מיועד רק לכיתות ד' - ה' 

אני שמחה להציג לפניכם את היצע החוגים לשנת הפעילות תשע"ט בתכנית "חוג לכל ילד וילדה".

תכנית זו הינה חלק מתכנית שר החינוך בנט לחיזוק הצפון מטרותיה: חיזוק החינוך וצמצום הפערים בצפון הארץ; הרחבת החשיפה של כל ילד לתוכן מעשיר; פיתוח הממד האישי והחברתי; פיתוח צריכת פנאי משמעותית ואיכותית; חיבור בין ילדים ופיתוח רובד של קשרים איכותיים כחלק מתפיסת בינוי קהילה.

התכנית מתקיימת זו השנה השנייה בשניים עשר בתי ספר בעכו, מיד בתום יום הלימודים ובהתאם למערכת הבית ספרית וכל זאת בעלות של 100 ₪ לשנה.

מאחלת לכם שנת פעילות מוצלחת ומהנה

תמר הלוי - רכזת חוג לכל ילד וילדה עכו