סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-6753001/2
ayelet.ak@akko.matnasim.co.il
פקס: 04-9918101

עתיד ישראלי בחברה למרכזים קהילתיים בעכו

 

עתיד ישראלי  בחברה למרכזים קהילתיים בעכו

 

ע.ת.י.ד ישראלי – עושר תרבותי, ישראליות, דמוקרטיה.

בתחילת חודש יולי החלה לפעול תכנית חדשה, עתיד ישראלי, המשותפת לחברה למרכזים קהילתיים בעכו

ולמתנ"ס עכו העתיקה, מטרת התכנית: קידום מנהיגות קהילתית ערבית יהודיתמשותפת ,

עידוד היכרות בין הקהילות השונות,קדום פעילויות ותכניות לכל  תושבי העיר היהודיםוהערבים ,

הגברתהמודעות לאתגריםולהזדמנויות בקרב קבוצות וקהילות

המתגוררות יחד תוך עידוד שכנות מכבדתומקדמת הלוקחת אחריותומנהיגות יחדיו

בעיר מעורבת.

התכנית פועלת בשיתוף: הרשותהמקומית, החברהלמתנ"סים, מנהל חברה ונוער.

את התכנית יובילו: זוזו סולימאן, רכזת לאוכלוסייה הערבית ,במתנ"ס עכו העתיקה

ואורי רוזין מקיבוץ המחנכים, רכז הקהילה היהודית במתנ"ס עכו, יחד השניים יחלו במיפוי

והכרות עם הפרויקטים והקבוצות הקיימות בתכנון הצעדים הראשונים בתכנית.

תושבי העיר עכו מוזמנים להכיר, להשתתף ולהוביל יחד אתנו דרך לקהילה משותפת אחת

ליהודים ולערבים תוך שימת דגש על חיזוק תחושת השייכות ופיתוח גאווה מקומית.

למידע ולפרטים נוספים יש לפנות לאורי רוזין 0546735095   וזוזו סולימאן 046216708

  • החברה למתנסים
  • עיריית עכו
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים