תמונת אוירה

המחלקה לבינוי קהילה מעודדת מעורבות ומנהיגות תושבים ושותפה בתהליכים של בינוי קהילה בשכונות.
החברה יחד עם שותפים עירוניים מובילים בתחום הקהילה שוקדת על פיתוח שפה משותפת ויצירת מנגנון אחיד שיתכלל את תחום בינוי קהילה.
המחלקה פועלת לעידוד וקידום יוזמות קהילתיות ומתן כלים לפעילים ופעילות במטרה להגביר את יכולתם לפעול למען טובת הכלל.
שלל אירועים מתקיימים במרחב הציבורי, במטרה להנגיש פעילויות לכל תושב ולחשוף את המרכזים הקהילתיים לציבור רחב ככל שניתן.
אירועי תרבות בשכונות כדוגמת המתנ"ס הנודד, אירועים סביב לוח השנה העברי, קבלות שבת קהילתיות, בית מדרש קהילתי ואירועי התנדבות.
במסגרות שונות מתקיימים במהלך כל השנה בשיתוף מלא של פעילים מובילים ומתנדבים לרווחתם של תושבי העיר.