תושבים יקרים , החוברת אינה נגישה והיא למידע בלבד ניתן להיכנס לאתר הרשת .www.mako.org.il ולמצוא את כל המידע בצורה נגישה .
תחרות טניס שולחן בבית ספר
תחרות טניס שולחן בבית ספר
תחרות טניס שולחן בבית ספר
תחרות טניס שולחן בבית ספר
תחרות טניס שולחן בבית ספר
תחרות טניס שולחן בבית ספר
תחרות טניס שולחן בבית ספר
תחרות טניס שולחן בבית ספר