מצעד הגאווה חיפה - 24.6.22

הריני מאשר/ת לבני/ בתי להצטרף למצעד הגאווה בחיפה
אין לבני/ בתי מגבלה רפואית.
יש לצרף אישור רפואי
חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט"