חוברת פעילויות וחוגים | החברה למרכזים קהילתיים עכו 2019-2020 תשע"ט 

 

לחוברת חוגים לא נגישה נא ללחוץ כאן 

שאר המידע הנגיש מפוזר לאורך כל האתר