ניווט באתר > מתנ"ס עכו > דף הבית >

קיצורי דרך בחברה למרכזים קהילתיים בעכו

חדשות ועדכונים בעיר

הסכם הורים מעונות הגיל רך של החברה למרכזים קהילתיים בעכו בע"מ (חל"צ) שנה"ל תשפ"ב

 

להורדת הטופס לחצו כאן

הסכם הורים
מעונות הגיל רך של החברה למרכזים קהילתיים בעכו בע"מ (חל"צ)
שנה"ל תשפ"ב 2021-2022 (מתנ"ס עכו)
אנו שמחים שבחרתם לרשום את ילדיכם למעונות הגיל הרך של החברה למרכזים קהילתיים בעכו (המתנ"ס):
1) מעון עפרוני 2) מעון חלומוטף 3) מעון ברל'ה 4) מעון צעד ראשון נא לסמן בעיגול

המתנ"ס משקיע מאמצים רבים על מנת שילדכם יקבלו יחס חם ואוהב כמו גם , מענה מקצועי איכותי, שכולל פעילות העשרה מותאמת גיל ומגוון פעילויות

שייתרמו להתפתחותו .
המסמך שלפניכם נועד להסדיר את אופן ההתנהלות בין המרכז הקהילתי לבינכם ההורים,
המרכז הקהילתי כפוף לנהלים והנחיות החברה למתנסים – "רשת התחלה חכמה" משרד העבודה והרווחה/ משרד הבריאות הרשות המקומית ופיקוד העורף

ויתכנו שינויים בהפעלת המעון ובגביית הכספים ואנו נפעל בהתאם להנחיות המחייבות שיתקבלו מעת לעת.

1. פרטי התקשרות:
שם הילד/ה :_______ שם משפחה: ________ מספר זהות:____________ תאריך לידה___________
שם האם:_________ מספר זהות:_____________ מספר טלפון: ______________
שם האב:_________ מספר זהות:_____________ מספר טלפון : ______________
כתובת: ___________________________________

2. מועדי הפעלה:
מועד תחילת פעילות: 1/9/2021
מיקום המעון: מעון עפרוני- רחוב עפרוני 8 / מעון חלומוטף – רחוב לוי 1 / מעון ברל'ה- בת שבע 13 /
מעון צעד ראשון- גיבורי סיני 17.
כתה)יש לסמן בעגול ) תינוקות / פעוטות / בוגרים


המעון לא יפעל בימים בהם תהיה הנחיה של משרד הבריאות/הרשות המקומית/פיקוד העורף לסגור את המעון. על כך תתקבל הודעה בנפרד
זמני פעילות:
יום לימודים רגיל , ימים א'-ה' 07:00-16:00
יום ו' בין השעות 07:00-13:00
יום לימודים ארוך ( כולל שעת הארכה) ימים א'-ה' מותנה ברישום מינימום של 10 משתתפים )
שעת הארכה כן/לא.

ילד חדש במעון: בימי ההסתגלות הראשונים מומלץ להיות קשובים ליכולתו של הילד, ולהגיע לקחת אותו מהמעון, על פי המלצת הצוות החינוכי.
ילד הממשיך במעון יוכל לשהות במהלך כל שעות פעילות המעון, יום לימודים מלא בהתאם ליכולתו

3. ארוחות : * ארוחת בוקר * ארוחת צהרים בשרית, ארבעה ימים בשבוע ויומיים ללא בשר.
הארוחות על פי תפריט מאושר ומבוקר ע"י תזונאית ילדים, ומפורסם בלוח הורים.
4. הולכת ילדים
א. האחריות לילד מצאתו מהבית ועד הגעתו למתחם וכן מתחם הפעילות ועד הגעתו הבייתה, תחול על ההורים ותתבצע על ידם
או על ידי אדם מבוגר ( מעל גיל 18) אחר מטעמם.
ב. הסעות ילד למעון או ממנו באמצעות חברת הסעות, הינה באחריותם המלאה והבלעדית של ההורים ותתבצע על ידם או על ידי אדם מבוגר ( מעל גיל 18) מטעמם
ג. הוצאת ילד שלא ע"י הוריו, תעשה על פי טופס הולכת ילדים למעון והחזרתם לביתם (נספח ג').5. שעות סגירת המעון:
א. ההורים מתחייבים להוציא את הילד לא יאוחר ממועדים המפורטים בסעיף 2
ב. המתנ"ס יחייב את ההורים בגין איחור בהוצאת הילד בסך של 25 ₪ עבור 15 הדקות הראשונות. כל 10 דקות נוספות, יחויבו ב- 10 ₪ נוספים.
ג. התשלום בגין איחורים יתבצע במזכירות המתנ"ס.
ד. הורים שיאחרו להוציא את ילדם מהמעון בסיום שעות פעילות המעון . המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את המשך פעילותו של הילד במעון.

6.שגרת קורונה
א. לאור התפשטות הקורונה , המתנ"ס כפוף להנחיות ונהלים המתפרסמים מעת לעת. יתכנו שינויים בהפעלת המעון , בגביית הכספים,
בנוהלי כניסה ויציאה למעון, ובהנחיות בריאותיות. אנו נפעל על פי ההנחיות המחייבות, אשר יובאו לידיעתכם, לרבות מצבי סגר, בידוד, שגרה חלקית ושעות הפעלה.

ב. בשעות הפעלת המעון , חובה עלינו לשמור על בריאות ילדכם, ועל כן בהתאם למתווה מטפלת אחת תלווה קבוצת ילדים לאורך כל היום.
ג. בהתאם להנחיות משרד הבריאות בתקופת הקורונה, נאסר על ההורים להיכנס לשטח הכיתות. ההורים נדרשים להיכנס לשטח המעון עם מסכות. על ההורים להישמע
להנחיות מנהלת המעון בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
ד. בידוד: נאסר על הורה בבידוד או עם תסמינים להגיע לשטח המעון. בידוד במשפחת הפעוט,
מחייבת הנחיית משרד הבריאות בנוגע לכניסתו למעון. ילד שמסיים תקופת בידוד,
יש לפעול לפי הנחיות משרד הבריאות בנוגע לחזרתו עם תקופת הבידוד. הורה אשר עובר על ההנחיות הנ"ל ולא נשמע להוראות,
יורחק מהמעון ללא אזהרה. במקרה בו יתגלה מקרה הדבקות במעון, נפעל ע"פ הנחיות משרד הבריאות , באשר לבידוד.7 תשלום:
א. סכום התשלום עבור המעון, הינו __________ (עבור 12 חודשים אשר מתחלקים ל-11 תשלומים),
בכפוף למחיר הנקבע ע"י משרד העבודה והרווחה. תינוק אשר נולד החל מ 1/6/20 ישלם תעריף תינוק למשך כל השנה, ( גם אם ישתלב בכיתת הפעוטות).
ב. ההורים ישלמו עם חתימת החוזה , דמי הרשמה בסך 133 ₪ ("להלן: דמי רישום") (בהתאם להנחיות משרד הכלכלה)
שלא יוחזרו במידה וההורים מבטלים את ההרשמה, וכן דמי ביטוח בסך 35 ₪ ייגבו כתוספת לתשלום הראשון.
יש להוסיף דמי מקדמה ע"ח שכר לימוד בסך 570 ביום הודעת הקבלה למעון, הורים שלא ישלמו את המקדמה לא יובטח מקומם,
החל מ 1/8/2021 לא יוחזר סכום זה.
ג. התשלום עבור שירותים נוספים כמו ארוחה בשרית, תוספת כח אדם, חוגים וכיו"ב, יתקיים בהתאם לנוהל חריגה מסל שירותים.
ד. התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי , בפריסה של 11 תשלומים עוקבים.
ה. שכר הלימוד נקבע ומתעדכן על ידי משרד העבודה והרווחה מידי שנה.
ו. שכר הלימודים יפרע גם בהעדר הילד מהמעון עקב חופשה , במחלה , בידוד או כל סיבה שהיא.
ז. כל פיגור בתשלום יקנה למתנ"ס את הזכות לדרוש את הוצאתו של הילד 30 ימים לאחר מתן התראה בכתב.
ח. הוראת תשלום שחזרה תחויב בסך של 20 ₪ בגין הוצאות טיפול, התשלום לא יאוחר משבוע ימים מיום החזרת ההוראה.
ט. באחריות ההורים לדווח על כל שינוי בפרטי כרטיס האשראי או הוראת הקבע שנמסרו למתנ"ס.
י. תאריך ביצוע בהוראת קבע בכרטיס אשראי יחויבו ב – 21 לחודש (במידה ותאריך החיוב אינו ביום עסקים ההורדה תתבצע ביום העסקים שלאחר מכן).
יא. המתנ"ס יחייב בסכום שכר הלימוד המלא עבור כל חודש עד לקבלת הדרגה (אם תתקבל).
אין החזר כספי לאחר קבלת הדרגה, התשלום יקוזז כל חודש מהתשלום החודשי.
יב. במהלך שנת תשפ"ב יסיימו הילדים באחד מימי פעילות המעון בשעה 13:00 לצורכי הדרכה של צוות המעון.


ביטולים
א. בקשת ביטול שתוגש עד ל -15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש,
והילד רשאי להישאר עד לסוף אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה – 15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב.
את ההודעה בדבר ביטול ההתקשרות יש לשלוח בדוא"ל למרכז הקהילתי ולאשר קבלת הדוא"ל.
ב. למרות האמור לעיל, לכל הורה שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הגיל הרך מסיבות פדגוגיות או בריאותיות על בסיס חוות דעת מטעם גורם מוסמך
או במקרים בהם לא עמדו ההורים בהתחייבויותיהם , ובלבד שהדבר יעשה בהתראה בכתב של 30 ימים מראש.
המתנ"ס רשאי שלא להפעיל את המעון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המתנ"ס הקהילתי כגון: מלחמה, פגעי מזג אויר וכדומה.
במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הגן. החלטות באשר להפעלת הגן יהיו בהתאם למדניות משרד העבודה והרווחה.

8. תשלום מחמת עזיבת ילד במהלך שנת הלימודים:
א. הורים המעוניינים להוציא את ילדם מהמעון ו/או להוציא משעת הארכה יודיעו למנהלת המעון על גבי טופס ביטול השתתפות חודש ימים מראש ועד 30/4/2021 .
החל מתאריך 1/5/2021 לא יתקבל החזר.
ב. ניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן א', יחויבו ההורים בתשלום עבור חודש העזיבה במהלכו רשאי הילד לבקר במעון.
ג. במקרה של אי הודעה בזמן יחויבו ההורים בתשלום של חודש נוסף מיום הוצאת הילד מהמסגרת.
ד. בכל מקרה של הוצאת הילד מהמעון במהלך שנת הלימודים יחויבו ההורים בתשלום יחסי עבור חודש אוגוסט,
כמפורט ב"הוראות שונות הנוגעות לתשלום התמיכה" במסמך "השתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או במשפחתון שנה"ל תשע"ט" הנמצא באתר משרד הכלכלה.
ה. בקשת ביטול שתוגש עד ל-10 לחודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש.
בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב,
לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול.
ו. למרות האמור לעיל, לכל הורה שמורה הזכות לחודש ניסיון, בחודש הראשון לקבלת הילד למעון,
אם החליטו ההורים להפסיק את ביקור הילד במעון, יהיו זכאים ההורים לקבל חזרה את יתרת התשלומים למעט התשלום המלא עבור חודש זה.
ז. בידי המתנ"ס שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת המעון מסיבות פדגוגיות או בריאותיות על בסיס חוות דעת מטעם גורם מקצועי מוסמך
או במקרים בהם לא עמדו ההורים בהתחייבויותיהם, ובלבד שהדבר יעשה בהתראה בכתב של שבועיים מראש.
הוצאת הילד מסיבות פדגוגיות או בריאותיות מצריכה גם את אישור מנהלת התחום המחוזי במשרד הכלכלה אשר תקבל לידיה את חוות הדעת כאמור.
ח. ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי או אחר במקרה של אסון טבע, שלג כבד, מלחמה וכדומה שימנע הפעלה
תקינה של המסגרת אלא אם נקבע אחרת בהנחיות משרד הכלכלה.

9. בריאות הילד:
א. ההורים מתחייבים למסור כל אינפורמציה רפואית של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל הטיפול בו.
ב. יש למלא בהקפדה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבנספח א'.
ג. בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לצרף אישור מהרופא שהילד יכול להשתתף במעון.
ד. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שהוא חולה עם חום מעל 38 מעלות צלסיוס ו/או שלשולים ו/או הקאות ו/או דלקות עיניים.
ילד שחלה בזמן שהותו במעון, ההורים מתחייבים להוציאו מהמעון בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית מצוות המעון.
ה. ילד יוכל לשוב למסגרת לאחר 24 שעות בבית מתום יום הלימודים הקודם, ללא הופעת סימפטומים של המחלה. יש להביא אישור רופא לאחר היעדרות בת 5 ימים ומעלה.
ו. על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות המעון לתת תרופות לילדים ,לרבות אקמול.
ז. כל הוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה במעון יחולו על ההורים.
ח. במקרה בו הילד נדרש לסייעת צמודה באחריות ההורים לדאוג לסייעת צמודה ולמען הסר ספק המרכז הקהילתי לא יישא בעלות הסייעת.
ט. בהתאם להנחיות מתווה משרד הבריאות על ההורים למלא כל בוקר הצהרת בריאות לילד- לאחר שמדדו את החום, ילד לא יוכל להיכנס לכיתה ללא הצהרת בריאות.

10. שימוש בתמונות של הילדים
א. הריני מאשר לצלם את ילדי ולשלוח את התמונות באפליקציית ה "גן-בוק" של המעון ואו העלאה של התמונות לדף הפייסבוק של המתנ"ס
ו/או אתר האינטרנט של המתנ"ס ו/או כל מדיה אחרת של המתנ"ס. מסכים / לא מסכים.
ב. הריני מאשר קבלת מסרונים ואו דואר אלקטרוני הקשורים לפעילות ישירה של המעון והריני מאשר קבלת מסרונים ו/או דואר אלקטרוני הקשורים לפעילות המתנ"ס.
מידע זה לא יועבר על ידינו לשום גורם מסחרי.
מסכים / לא מסכים.
על החתום ________________

תאריך-____________שם ההורה-_____________ת.ז-___________
חתימה ____________________

נספח א'
הצהרת מידע בדבר בריאות הילד
סמנו X במקומות הרלוונטיים.
שם הילד:______________________ מספר זהות:______________________ מסגרת:______________________

1. לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי
והמחייבת התייחסות ו/או טיפול במסגרת המעון. ________

2. לבני/בתי בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת המעון.
פרט:___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1. רגישות ו/או אלרגיה למזון, תרופות או לגורם אחר ________________________________________________.
2.2. ליקוי שמיעה ו/או ראיה_________________________________________________
2.3. התעלפויות ו/או התכווצויות ו/או התקפי עצירת נשימה ו/או פרכוסי חום פרט:________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.4. אחר________________________________________________________________

3. הנני מתחייב/ת להודיע למתנ"ס מידית על כל בעיה ו/או מגבלה שהתגלתה וזאת מיד עם גילויה.

4. בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית, הנני מתחייב/ת לחתום על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד על מגבלה רפואית
שיימסר לנו ולנהוג בהתאם לאמור בו.
5. הנני מאשר למטפלת לבדוק חום לילד שלי במד חום דיגיטלי ( מתחייב לדאוג למד-חום אישי).
6. מידע רפואי:

שם קופ"ח והסניף____________________________

הערות:
• יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה והבעיה.
• חל איסור על עובדות המעון לתת תרופות לילדים.

תאריך:______________ שם ההורה: ___________________ ת.ז: _______________
חתימה: __________________

נספח ב'
טופס רישום למעונות לגיל הרך במתנ"ס עכו שנה"ל תשפ"א 2020-2021
נא למלא את הפרטים בכתב ברור:
שם הילד/ה: ___________ שם משפחה: _____________
מס' ת.ז.: כולל ספרת ביקורת __________________/__
תאריך לידה: ______/______/______
טלפון בבית:
כתובת:
קופ"ח:
תאריך כניסה למעון: ______/______/______
פרטי הורים:
שם האם:
מס' ת.ז.: כולל ספרת ביקורת __________________/__
מספר פלאפון:
מקום העבודה+ טלפון בעבודה:
דואר אלקטרוני:
שם האב:
מס' ת.ז.: כולל ספרת ביקורת __________________/__
מספר פלאפון:
מקום העבודה+ טלפון בעבודה:
דואר אלקטרוני:
שם איש קשר למקרה חירום:
טלפון איש קשר למקרה חירום:


נספח ג'
הולכת ילדים למעון והחזרתם לביתם

שם המעון _______________

1. בני/בתי יגיע/תגיע כל בוקר למעון ויוצא/תוצא ממנו בלוויית אדם מבוגר מטעם המשפחה.
2. שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני/בתי מהמעון:

שם ת.ז. קרבה טלפון3. אם אהיה מעוניין כי בני/בתי יילקח על ידי אדם אחר שאינו מאוזכר לעיל, אני מתחייב להודיע על כך למנהלת המעון / אחראית כתה


תאריך:______________ שם ההורה: ___________________ ת.ז: _______________
חתימה: __________________