21.04.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

22.04.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

24.04.2024

יום רביעי | 16:10

זמן סיפור

מעון עפרוני, רח' עפרוני 8

29.04.2024

יום שני | 16:10

תאטרון הבובות של עדרא בערבית

מעון צעד ראשון, רח' גיבורי סיני 21

30.04.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

שלום הגליל 1 עכו

02.05.2024

יום חמישי | 19:30

זיכרון בסלון - סבתא רשל בפריז

אולם מרכז קהילתי בית העם

05.05.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

06.05.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

07.05.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

07.05.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

12.05.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

13.05.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

19.05.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

20.05.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

21.05.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

21.05.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

26.05.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

27.05.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

27.05.2024

יום שני | 18:00

סלון בריאות - מדברים ועושים ספורט ביחד!

מגרשי הטניס, סמוך למרכז קהילתי בית היימן

27.05.2024

יום שני | 18:30

28.05.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

28.05.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

28.05.2024

יום שלישי | 18:00

טורניר כדורגל לזכרו של שמעון יוחאי לוגאסי הי"ד

פארק שמעון תורג'מן (רחוב השושנים 11)

29.05.2024

יום רביעי | 09:00

טורניר מחניים בתי ספר יסודיים

אולם הפיס נועם הרצוג

30.05.2024

יום חמישי | 19:00

31.05.2024

יום שישי | 00:00

יום עולמי ללא עישון

בחטיבות הביניים

02.06.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

03.06.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

04.06.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

04.06.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

09.06.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

10.06.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

11.06.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

16.06.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

17.06.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

18.06.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

18.06.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

23.06.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

24.06.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

25.06.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

25.06.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

30.06.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

01.07.2024

יום שני | 09:30

02.07.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

02.07.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

07.07.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

08.07.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

09.07.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

09.07.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

14.07.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

15.07.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

16.07.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

16.07.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

21.07.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

22.07.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

23.07.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

23.07.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

28.07.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא - מסיבת סיום

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

29.07.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

30.07.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

30.07.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא - מסיבת סיום

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו