24.06.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

25.06.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

25.06.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

25.06.2024

יום שלישי | 19:00

הפנינג תחנות וסיפור אישי

מרכז קהילתי בית היימן

27.06.2024

יום חמישי | 18:00

מופע הסיום של מוסיקה וריקוד

מרכז קהילתי בית היימן

30.06.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

30.06.2024

יום ראשון | 17:00

01.07.2024

יום שני | 09:30

02.07.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

02.07.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

02.07.2024

יום שלישי | 06:00

קהילה הולכת

טיילת צפונית - חוף לגונה

04.07.2024

יום חמישי | 19:00

יוגה עם מאי דגן

טיילת צפונית במה

07.07.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

08.07.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

09.07.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

09.07.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

09.07.2024

יום שלישי | 20:30

קיץ של אחדות בתרבות - משנים טרמינולוגיה

מתנ"ס בית העם - רח' אברהם בן שושן 72

09.07.2024

יום שלישי | 06:00

קהילה הולכת

טיילת צפונית - חוף לגונה

11.07.2024

יום חמישי | 19:00

14.07.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

15.07.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

16.07.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

16.07.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

16.07.2024

יום שלישי | 06:00

קהילה הולכת

טיילת צפונית - חוף לגונה

18.07.2024

יום חמישי | 19:00

זומבה עם מעיין חטואל

טיילת צפונית במה

21.07.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

22.07.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

23.07.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

23.07.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

23.07.2024

יום שלישי | 06:00

קהילה הולכת

טיילת צפונית - חוף לגונה

25.07.2024

יום חמישי | 19:00

28.07.2024

יום ראשון | 09:30

גן עם אמאבא - מסיבת סיום

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

29.07.2024

יום שני | 09:30

מעגל אמהות

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

30.07.2024

יום שלישי | 16:00

ג'ימברל'ה

מעון חלומוטף לוי 1 עכו

30.07.2024

יום שלישי | 09:30

גן עם אמאבא - מסיבת סיום

מעון אפגד - שלום הגליל 1 עכו

30.07.2024

יום שלישי | 06:00

קהילה הולכת

טיילת צפונית - חוף לגונה

01.08.2024

יום חמישי | 19:00

פילאטיס עם אושרי מסיקה

טיילת צפונית במה

06.08.2024

יום שלישי | 06:00

קהילה הולכת

טיילת צפונית - חוף לגונה

08.08.2024

יום חמישי | 19:00

13.08.2024

יום שלישי | 06:00

קהילה הולכת

טיילת צפונית - חוף לגונה

15.08.2024

יום חמישי | 19:00

פונקציונלי עם נופר משה

טיילת צפונית במה

20.08.2024

יום שלישי | 06:00

קהילה הולכת

טיילת צפונית - חוף לגונה

22.08.2024

יום חמישי | 19:00

יוגה עם מאי דגן

אולם אשכול

27.08.2024

יום שלישי | 06:00

קהילה הולכת

טיילת צפונית - חוף לגונה