סל תרבות

סל תרבות

התכנית מיועדת לכל תלמידי העיר מגיל הגן ועד כיתה י"ב.
התכנית חושפת את התלמידים למופעים ולפעילויות בתחום התרבות בתוך בית הספר
ומחוצה לו בתחום: התיאטרון, המחול, המוזיקה, הספרות, האמנות הפלסטית והקולנוע.
התכנית מבטיחה את השתתפותם של כל ילדי העיר בפעילות תרבות במהלך לימודיהם,
נותנת לכל ילד לפתח עניין בכל תחומי התרבות ולהפכו לצרכן תרבות.
רכזת התכנית: פנינה לוי 04-675300