צהרונים וקייטנות

צהרוני "ניצנים" עכו
הרשמה לשנת תשפ"ד לגני הילדים ובתי הספר - כיתות א'-ג'
3.9.23-30.6.24, ימים א'-ה' מסיום יום הלימודים ועד השעה 16:00
במסגרת הצהרון תסופק ארוחת צהריים חמה, פעילות חברתית, חוגים, תמיכה והעשרה לימודית.
על מנת להיערך באופן מיטבי הוחלט לפתוח את הרישום לצהרוני "ניצנים"
המחיר יתעדכן בהתאם להנחיות הקול קורא שיפרסם משרד החינוך.
צהרוני "ניצנים" בתי הספר לכיתות א-ב 126 ₪ לחודש. וגני הילדים העלות 50 ₪ לחודש
לתלמידי כיתות ג' – העלות 350 ₪ לחודש.
פתיחת צהרון מותנית ברישום של 18 ילדים בקב' בגני הילדים ו-25 ילדים בבתי הספר
הזכות לשינויים שמורה לחברה למרכזים קהילתיים בעכו.
בברכת שנת פעילות משמעותית ומהנה

מיכאל קוינט – רכז צהרונים
מרכז קהילתי בית העם 04-6753001