המחלקה למוגבלויות

המרכז למשפחה
המרכז למשפחה

לחוגים
מועדון חרשים
מועדון חרשים

לחוגים
מועדון משולב-אנשים עם מ. פיזית
מועדון משולב-אנשים עם מ. פיזית

לחוגים
מ. לילדים על הרצף האוטיסטי
מ. לילדים על הרצף האוטיסטי

לחוגים
ק. קיץ לילדים על הרצף האוטיסטי
ק. קיץ לילדים על הרצף האוטיסטי

לחוגים
קהילה נגישה
קהילה נגישה

לחוגים
מקהלת קולות שלובים
מקהלת קולות שלובים

לחוגים
מועדון צעירים עם מוגבלות פיזית
מועדון צעירים עם מוגבלות פיזית

לחוגים
מעבר לאופק לגמלאים כבדי ראיה
מעבר לאופק לגמלאים כבדי ראיה

לחוגים
כנפיים של קרמבו
כנפיים של קרמבו

לחוגים
מועדון מש"ה
מועדון מש"ה

לחוגים
תכנית עמיתים
תכנית עמיתים

לחוגים
הרכב מוסיקלי משולב
הרכב מוסיקלי משולב

לחוגים
חוגים לאנשים עם מוגבלויות
חוגים לאנשים עם מוגבלויות

לחוגים
פורום השווים
פורום השווים

לחוגים