תכנית פנאי בוגרים – מנדלה 
מחויבות ונגישות הדרך להשתלבות – התכנית מציעה לאנשים בוגרים עם מוגבלות מלגות השתתפות בפעילות פנאי וקהילה לציבור הרחב ובקבוצות השווים. 

מיועד למבגרים מגיל 18 אשר סיימו את לימודיהם במערכת החינוך וגרים בקהילה, עם 20% נכות ומעלה שניתנו על ידי המוסד לביטוח לאומי. 

רכזת התכנית: פנינה לוי – 04-6753002