ניווט באתר > מתנ"ס עכו > דף הבית >

קיצורי דרך בחברה למרכזים קהילתיים בעכו

חדשות ועדכונים בעיר

מדד הקהילתיות

במהלך השנתיים האחרונות פותח בחברה למתנ"סים מדד שמטרתו לבחון את מידת הקהילתיות של התושבים ביישוב ואשר ישמש בסיס לבניית תוכנית עבודה להעלאת מימדי הקהילתיות תוך התאמה לקבוצות והתחומים השונים בישוב.

מדד הקהילתיות בנוי משישה מימדים שנמדדים ע"י שאלון אינטרנטי מקוון שנשלח לתושבים.

הגדרה ומימדים :

אמון והדדיות- הנכונות של יחידים לתמוך ולסייע לאחרים במרחב הקהילתי ללא תלות בהיכרות

אישית וללא ציפייה לתמורה מידית, מתוך אמונה בנורמות המשותפות של חברי הקהילה.

שייכות- המידה בה פרטים מרגישים כי הקהילה היא חלק חשוב מזהותם, חשים זיקה וגאווה וחולקים נרטיב משותף

חיבוריות – כמות, איכות וגיוון הקשרים החברתיים בין פרטים בקהילה ומידת השימוש בהם

מחויבות – מידת הנכונות והיכולת של הפרט בקהילה לפעול למען טובת הכלל

משמעותיות – המידה בה הפרט מרגיש בעל ערך ומשפיע בקהילתו

פעולה קולקטיבית – הנכונות והיכולת לפעול ביחד מתוך הסכמה לקידום מטרות קהילתיות ופתרון

בעיות משותפות.

המימדים:

המימדים נבנו בידי מומחים מהשורה הראשונה בתחום הקהילה , השאלון נבנה ועבר הליך תיקוף בליווי מקצועי של מכון המחקר  ERI. המתמחה בפיתוח מדדים חברתיים.

אז איך עושים את זה? על מנת שהתהליך יוביל לתוצאה איכותית הוא צריך לכלול דגימה ייצוגית של כלל האוכלוסייה המתגוררת ביישוב על בסיס נתוני היישוב ומאגרי מידע לאומיים. אנו יוצאים לתהליך מדידת רמת הקהילתיות בעכו נשמח שתיקחו חלק במילוי השאלון  

 

ומה יוצא לנו מזה?

תהליך המדידה המתואר הינו אמצעי עזר לתכנון עתידי שמטרתו לדייק את הפעולות הנדרשות להעמקת החוסן ותהליכי בינוי הקהילה. לפיכך, לאחר קבלת הממצאים יערכו ישיבות עבודה שבהן יוגדרו מטרות ותכנית פעולה יישומית להתמודדות עם סוגיות טעונות שיפור.

 

בפרקטיקה- תוכנית העבודה לשנת 2022 תהיה מבוססת על תוצאות המדד וייערכו בה ההתאמות והשינויים הנדרשים.