חברי דירקטוריון

שרי גולדשטיין – יו"ר דירקטוריון - sarigoldstain@gmail.com 

מורדי ביטון - mordi@matnasim.org.il 

אורית אסייג – orit_a@akko.muni.il 

אורלי דהאן – ordh@walla.com 

גרדה יעקובזון - gerda@matnasim.org.il 

אופיר בירנבוים - birofir@gmail.com 

בועז עמיר - boaz.yakko@gmail.com 

יפה ממן - yaffam@gmc.gov.il 

תמר פניזל - tamipa@clalit.org.il 

נועה אפשטיין - noaep@jafi.org 

אביטל בן דרור - avitalbe@jafi.org 

ליזו אוחיון - lizu@akko.muni.il