חברי דירקטוריון

חברי דירקטוריון החברה למרכזים קהילתיים בעכו

שרי גולדשטיין – יו"ר דירקטוריון  sarigoldstain@gmail.com
מורדי ביטון mordi@matnasim.org.il
אורית אסייג orit_a@akko.muni.il
אורלי דהאן ordh@walla.com
גרדה יעקובזון gerda@matnasim.org.il
אופיר בירנבוים birofir@gmail.com
בועז עמיר boaz.yakko@gmail.com
יפה ממן yaffam@gmc.gov.il
תמר פניזל tamipa@clalit.org.il
נועה אפשטיין noaep@jafi.org
אביטל בן דרור avitalbe@jafi.org
ליזו אוחיון lizu@akko.muni.il