ניווט באתר > מתנ"ס עכו > דף הבית >

קיצורי דרך בחברה למרכזים קהילתיים בעכו

חדשות ועדכונים בעיר

תנועת נוער לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים, המשלבת אותם בפעילות חברתית , חינוכית

עם בני נוער מהחינוך הרגיל.

כנפיים של קרמבו קולטת ילדים עם מגבלות פיזיות, קוגנטיביות, מרחביות, חושיות 

תקשורתיות מגיל 7-21 הפועלים יחדיו עם בני נוער מהחינוך הכללי בגילאי 15-16 המשמשים 

חונכים עבורם.

נפגשים בימי רביעי אחרי צהריים במרכז הקהילתי בית היימן 

שם הרכזת: טוהר בן עטר 0508282032