החברה למרכזים קהילתיים בעכו חרטה על דיגלה להעמיק את תחושת השייכות של האזרחים הבוגרים בעיר ולמנוע מצבי בדידות והסתגרות. לשם כך, מציעה החברה רשת של מועדונים מגוונים לבילוי שעות הפנאי בפעילות חברתית ומעשירה. אנו מעוניינים ליצור גירויים ואתגרים אינטלקטואלים, גופניים ונפשיים ולשמר את תפקוד האזרחים הבוגרים בתחומי חיים שונים.